Reklamace.

Zbozi odešlete vraz z opisem, důvod reklamace a stručně popište vadu, Vašim jmenem a přijmenim na adresu

Česká republika:

Kupující může u prodávajícího reklamovat zboží. Pokud reklamace bude uznana, kupujici ma nárok na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny; není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti bez vad, týká-li se vada pouze této součásti.
Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.

Při vyřizování reklamace platí zákonná lhůta 30 dní.   

V případě reklamace zboží Vás prosíme o následující postup:

Informujte nás nejdříve a domluvíme se na dalším postupu.

Zákazník je povinen při reklamaci předložit vadnou věc čistou !.

Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady. Záruka se nevztahuje na vady způsobené běžným opotřebením, nesprávným použitím výrobku a nesprávnou manipulací.

V případě neoprávněné reklamace bude zboží zasláno zákazníkovi na jeho náklady, současně mu mohou být prodejcem vyúčtovány manipulační náklady vzniklé v souvislosti s neoprávněnou reklamací.

V souladu s nařízením EU č 524/2013
Spotřebitel může využít mimosoudní způsoby podávání stížností a žalob. Chcete-li použít možnost smírného řešení sporů týkajících se on-line nákupu, může spotřebitel podat stížnost, např prostřednictvím internetové platformy ODR dostupných na adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/