1.  Zrušení objednávky a odstoupení od smlouvy - vrácení zboží do 14 dnů od obdržení:

Pokud z jakéhokoli důvodu nejste se zbožím spokojeni, je možné jej vrátit. Vrácené zboží nesmí nést stopy používání, musí mít všechny visačky a nepoškozený původní obal. V takovém případě je třeba zboží spolu s formulářem pro odstoupení od smlouvy (vytištěným) zaslat zpět na adresu:

Modanelli

Unii Europejskiej 10/90

32-600 Oświęcim

Polska 

Kupující - spotřebitel může odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Uvedená lhůta je určena k tomu, aby se kupující v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží. Odstoupení od smlouvy kupující prodávajícímu zašle nebo předá ve 14 denní lhůtě. Kupující nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje. Pro usnadnění komunikace je vhodné v odstoupení uvést jmeno a přijmeni, datum nákupu či číslo smlouvy/prodejního dokladu, bankovní spojení a zvolený způsob vrácení zboží.

Musí být Prodávajícímu vráceno nepoškozené, neopotřebené a neznečištěné a, je-li to možné, v původním obalu. 
Prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně zboží do 14 dnů od převzetí zboží. Zboží by mělo být vráceno prodávajícímu (ne na dobírku) kompletní, nejlépe v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Náklady vrácení zboží nese kupující. Nabízí-li prodejce v rámci určitého způsobu dodání zboží několik možností, je povinen kupujícímu nahradit nejlevnější z nich.
Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vracenou částku.

2. Reklamace.

Zbozi odešlete vraz z opisem, důvod reklamace a stručně popište vadu, Vašim jmenem a přijmenim na adresu

Modanelli

Unii Europejskiej 10/90

32-600 Oświęcim

Polska

Kupující může u prodávajícího reklamovat zboží. Pokud reklamace bude uznana, kupujici ma nárok na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny; není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti bez vad, týká-li se vada pouze této součásti.
Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.

Při vyřizování reklamace platí zákonná lhůta 30 dní.   

V případě reklamace zboží Vás prosíme o následující postup:

Informujte nás nejdříve a domluvíme se na dalším postupu.

Zákazník je povinen při reklamaci předložit vadnou věc čistou !.

Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady. Záruka se nevztahuje na vady způsobené běžným opotřebením, nesprávným použitím výrobku a nesprávnou manipulací.

V případě neoprávněné reklamace bude zboží zasláno zákazníkovi na jeho náklady, současně mu mohou být prodejcem vyúčtovány manipulační náklady vzniklé v souvislosti s neoprávněnou reklamací.

V souladu s nařízením EU č 524/2013
Spotřebitel může využít mimosoudní způsoby podávání stížností a žalob. Chcete-li použít možnost smírného řešení sporů týkajících se on-line nákupu, může spotřebitel podat stížnost, např prostřednictvím internetové platformy ODR dostupných na adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

3. Výměna zboží.

Informujte nás nejdříve a domluvíme se na dalším postupu.

Kupující-spotřebitel může oblečení vyměnit do 10 dnů od převzetí zboží.

Pokud jste (kupující - spotřebitel) obdrželi výrobek z důvodu špatného výběru, který neodpovídá vaší velikosti, barvě atd., zašleme vám nový výrobek - v souladu se smlouvou. Zboží nesmí nést známky používání, musí mít všechny visačky a originální obal musí být nepoškozený. Bude vám účtováno pouze poštovné.

Nezasílejte zboží na dobírku, v takovém případě nebude přijato.