Připojte se k naši soutěži na FB :)

1. Soutěž organizuje Modanelli  IČ:02667649 (dále jen „Modanelli“ nebo „organizátor“). Účast v Soutěži je zdarma a není podmíněna nákupem zboží, které prodává organizátor.

2. Soutěž trvá od 4.112021 do 12.112021 (11:00hod.). Soutěží se o jened kus oblečeni - šaty.  Výherce bude zveřejněn do 17.11.2021 na Facebookové stránce firmy Modanelli. 

3. Zájemce o účast v soutěži musí být aktivní uživatel Facebooku a musí na něm tedy mít profil. Účastníkem soutěže může být plnoletá osoba starší 18 let, která je fanouškem fanpage Modanelli. Účastníci soutěže nemohou být zaměstnanci firmy Modanelli nebo rodinní příslušníci těchto osob.

4. Vyhrává jedna osoba, cenou je jedna položka z obchodu.

5. Účastník soutěže dává svojí účastí v soutěži souhlas organizátorovi se zpracováním jeho osobních údajů, pro účely organizace soutěže a v rozsahu nutném k tomuto účelu, včetně souhlasu s jejich zveřejněním na internetových stránkách www.modanelli.cz

6. Vítěz soutěžního zboží musí splňovat všechna kritéria uvedená výše. Výherce vyhodnotí interní komise firmy Modanelli.

7. Porota vyhlásí výsledky soutěže ve formě příspěvku na fanpage Modanelli (https://www.facebook.com/Modanelli). Výherce organizátora kontaktuje prostřednictvím soukromé zprávy a zašle mu svou poštovní adresu.

8. Bude-li mít organizátor oprávněné podezření na podvodné, nepoctivé nebo nekalé jednání účastníka soutěže či jiné osoby, která účastníku soutěže napomohla či mohla napomoci k výhře, nebo pokud k takovému jednání dojde, bude účastník ze soutěže vyloučen; to platí stejně i v případě jiného jednání účastníka soutěže či jiné osoby, která účastníku soutěže napomohla či mohla napomoci k výhře, jenž je jinak v rozporu se soutěžními pravidly či podmínkami. Účast v soutěži nelze vymáhat soudní cestou.

9. Výhra účastníka soutěže, kterou z důvodů spočívajících nikoli na straně organizátora nebude možno doručit, propadá ve prospěch organizátora. Organizátor neodpovídá za ztrátu, poškození, zničení, či nedoručení oznámení o výhře nebo za ztrátu, poškození, zničení, či nedoručení výhry samotné z důvodů spočívajících na straně účastníka soutěže nebo poskytovatele služeb elektronických komunikací, poskytovatele poštovních služeb či jiného doručovatele.

10. Na výhru nevzniká právní nárok a není možné ji směnit za hotovost ani místo nich požadovat jiné plnění. V případě porušení pravidel, může osoba jmenovaná organizátorem vyloučit účastníka v kterékoli fázi soutěže.

11. Každý z účastníků soutěže se může zúčastnit jen jednou.

11a. Soutěž je určena pro dospělé, kteří mají bydliště v ČR nebo SR.

12. Organizátor si vyhrazuje právo kdykoliv změnit pravidla anebo podmínky soutěže včetně změny doby jejího trvání, či soutěž kdykoliv ukončit bez náhrady, a to s účinností ode dne uveřejnění na internetových stránkách www.modanelli.cz.

13. Soutěžící účastí v soutěži souhlasí s pravidly a podmínkami soutěže v plném rozsahu.

14. Soutěž organizuje firma Modanelli z vlastní iniciativy a nezávisle na portálu www.facebook.com.

15. V záležitostech, které zde nejsou regulovány, platí ustanovení občanského zákoníku.

 

tým Modanelli.cz